Home » Berekenen » Zorgtoeslag berekenen

Zorgtoeslag berekenen

Maximaal recht op zorgtoeslag berekenen en online jouw zorgtoeslag aanvragen!

Iedereen met een laag inkomen en verplichte zorgverzekering maakt kans op zorgtoeslag. Een financieel voordeel van de Belastingdienst om zorgkosten voor ieder persoon en gezin betaalbaar te houden. Bereken je recht op zorgtoeslag en gebruik de online zorgtoeslag aanvragen service.

Snel online zorgtoeslag berekenen en Zorgtoeslag Aanvragen Zonder DigiD »

(Ontdek ook minimaal 6 voorwaarden om voor toeslagen in aanmerking te komen)

Wanneer zorgtoeslag?

Belangrijke basisvoorwaarden voor aanspraak maken op zorgsubsidie zijn als volgt: (zie uitbetaling data hieronder)

  • Je bent minimaal 18 jaar of ouder (zorgtoeslag gaat in op 1e dag v/d maand die volgt op de maand waarin je 18  geworden bent)
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering (basisverzekering is verplicht voor alle inwoners van Nederland)
  • Je bezit de Nederlandse nationaliteit (of hebt een verblijfsvergunning , waarbij ook je toeslagpartner aan deze eisen voldoet)
  • Je inkomen is beneden het maximaal vastgestelde plafond (fiscaal inkomen alleenstaanden)
  • Jullie verzamelinkomen valt binnen de maximum grens (gezamenlijk inkomen van meerpersoonshuishouden)
  • Je hebt beperkt eigen vermogen (vastgesteld plafond is voor alleenstaanden lager dan voor gezamenlijke partners)

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen en specifieke gevallen, voor 100% zekerheid kun je Jouw Recht Toetsen! »

Tip; Maandelijks geld besparen op zorgkosten kan met online Zorgverzekeringen Vergelijken>>

Zorgtoeslag berekenen

Met deze online toeslagen calculator service nu direct jouw Maximale Zorgtoeslag Berekenen (zonder DigiD)

Vraag alleen toeslag aan als je hiervoor op basis van de zorgtoeslag berekening recht op hebt. Wanneer je toeslagen aanvraagt bij de Belastingdienst waarop je volgens de berekening en voorwaarden geen recht hebt, is de kans groot dat je het onterecht ontvangen steunbudget volgend jaar moet terugbetalen. Dit wordt dan verrekend met je toekomstige belastingaangifte en hiernaast kan een boete opgelegd worden.

Zorgtoeslag aanvragen

Verwacht jij dat je recht hebt op toeslag voor zorg? Dan kun je altijd vrijblijvend Toeslag Aanvragen>

Zeker wanneer je aanspraak maakt op meer toeslagen van de Belastingdienst, is de kans groot dat je ook recht hebt op zorgsubsidie. En als je er nog geen gebruik van maakt, contoleer dan zeker jouw mogelijkheden voor Huurtoeslag! En wanneer je kleine kinderen hebt, is een financiële bijdrage in Kinderopvangtoeslag aanvragen mogelijk!

Uitbetaling zorgtoeslag

Je recht op toeslagen wordt maandelijks uitbetaald door de Belastingdienst, bekijk de zorgtoeslag betaaldata online. Je eerste recht op zorgtoeslag gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je 18 bent geworden. Deze toeslag is uitsluitend voor wie aan de eisen voldoet en tijdig zorgtoeslag aangevraagd heeft. Het toekennen van toeslagen gaat niet automatisch deze subsidie moet je dus wel Zelf Aanvragen.

Proefberekening toeslagen

Online kun je zelf een proefberekening toeslagen maken op website van de Belastingdienst. De uitkomst van gevonden proefberekeningen kun je tevens gemakkelijk definitief laten aanvragen (en mogelijk maximaliseren) door de belastingdienst toeslagen specialist.

Zorgverzekering

Overheidssteun ontvangen voor zorg is prettig meegenomen,  zeker als je maar een laag gemiddeld tot beperkt inkomen geniet. Nog meer voordeel kun je zelf bereiken door alle zorgverzekeringen goed te vergelijken. De verschillen in premie kunnen enorm zijn, terwijl het basispakket bij iedere verzekeringsmaatschappij minimaal dezelfde behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen moet bevatten. Voor de basisverzekering mogen verzekeraars verzekeringsplichtigen niet weigeren, dus ongeacht je medische toestand en zorgverleden zijn alle maatschappijen verplicht je te accepteren.

Stel nu het zorgpakket samen dat je minimaal nodig hebt en Vergelijk Alle Zorgverzekeringen>>

Zorgtoeslag wijzigen

Wijzigingen in je recht op zorgtoeslag moet je tijdig aan de belastingdienst doorgeven. Er zijn verschillende omstandigheden die van invloed kunnen zijn. Denk aan werkeloos zijn of tijdelijk lagere inkomsten hebben. Maar ook als je gaat samenwonen kan dit invloed hebben op de hoogte van je toeslag. Relevante wijzigingen doorgeven voorkomt dat je aan het einde van het jaar te veel ontvangen toeslag moet terugbetalen.

Wanneer je te veel belasting betaald hebt, wordt dit aan het einde van het jaar verrekenen en krijg je geld terug van de overheid. Geef wijzigingen daarom altijd direct door zodra de gewijzigde situatie zich voordoet. Zodat de Belastingdienst altijd  je actuele situatie kent en het geldende recht kan uitvoeren.

Verandering in zorgtoeslag wijzigen kan direct online, maak ook gebruik van de gemakkelijke service voor Zorgtoeslag Wijzigen>>

Zorgtoeslag stopzetten

Heb je geen recht meer op zorgtoeslag? Je recht op een bijdrage in de zorgkosten vervalt als je niet meer aan alle voorwaarden van de Belastingdienst voldoet. Dit kan voorkomen als gevolg van een wijziging in je persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld opdat je meer gaat verdienen, jullie verzamelinkomen te hoog wordt of omdat het eigen vermogen toegenomen is en boven de maximum grens uitkomt.

Soms het gevolg van een ontvangen erfenis of winnen van een grote geldprijs in de loterij. Wat de reden ook is voor einde recht op zorgtoeslag, zorg dat beëindiging toeslagen tijdig doorgevoerd wordt. Dit kun je direct laten regelen via Zorgtoeslag Stopzetten>>

Zelf tijdig stopzetten voorkomt dat je teveel ontvangen geld aan de Belastingdienst moet terugbetalen, mogelijk inclusief een geldboete!

Claim je recht op subsidie en ga Zorgtoeslag Aanvragen! Bereken ook je recht op Toeslagen als Kinderopvangtoeslag en Huurtoeslag

Bronnen

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/zorgtoeslag

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgtoeslag

www.zorgtoeslag.nl/

5 / 5 stars     
Berekening Zoeken & Vinden: (voer zoekopdracht in) Of Klik Categorie; BESPAREN • FINANCIEEL • GEZONDHEID • OFFERTES • OMREKENEN • VERGELIJKEN • VERZEKEREN • VOORDEEL • HOME>>

Rekentools per Onderwerp