Home » Berekenen » Kinderopvangtoeslag berekenen

Kinderopvangtoeslag

Recht op kinderopvangtoeslag berekenen & aanvragen!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang ontvang je van de Belastingdienst. Als ouders of verzorgers moet je hiervoor wel aan bepaalde eisen voldoen. De voorwaarden houden verband met actuele situatie van jouw, je kind(eren) en gekozen kinderopvang. Alles wordt helder uitgelegd!

Online kinderopvangtoeslag berekenen en Kindertoeslagopvang Aanvragen Zonder DigiD »

En Ontdek ook Alle Tips om voor maximale toeslag in aanmerking te komen… ;)

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag is door ouders aan te vragen voor een kind of kinderen die gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Deze subsidie is een toeslag die uitbetaald wordt door de Belastingdienst.

In aanmerking komt professionele kinderopvang door:

  • Kinderdagverblijf – kinderdagverblijven inclusief peuterspeelzaal
  • Gastouder – gastouderbureau voor gastouderopvang (incl. gastouder aan huis)
  • BSO (buitenschoolse opvang) – ook naschoolse opvang en professionele oppas aan huis

Mits het kindercentrum of gastouderbureau voldoen aan alle voorwaarden. Net als de situatie van het kind en haar ouders en/of verzorgers.

Goede kinderopvang vinden

Begin op tijd met het zoeken naar goede kinderopvang voor je kroost. Zeker in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Den Haag komen lange wachtlijsten voor. Zeker bij de als beste bekent staande kinderdagverblijven, populaire BSO’s en de beste gastouderbureau’s moet je voor plaatsing van je kind tijdig aankloppen. Direct bij de geboorte van het kind een plaatsje in de opvang regelen is soms noodzakelijk!

Wanneer kinderopvangtoeslag?

Belangrijke basisvoorwaarden voor aanspraak maken op toeslag kinderopvang zijn als volgt: (zie uitbetaling data hieronder)

- Gekozen kinderopvang voldoet; alleen officieel geregistreerde opvang (zoals hierboven genoemd)
- Je een contract hebt met die kinderopvang; een schriftelijke overeenkomst voor opvang van je kind of kinderen
- Jij voldoet aan gestelde eisen; jij als aanvrager ook echt recht hebt op deze kinderopvang toeslag
- Je dagelijkse bezigheden; jij en je toeslagpartner moeten werken, traject naar werk volgen of studeren (of inburgeringscursus volgen)
- Je mate van financiële verantwoordelijkheid; het kind staat op jouw adres ingeschreven en je betaalt de kosten voor kinderopvang
- Je kind voldoet; het kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs (en dus in leeftijd is van 0-4 jaar)
- Jij en eventuele toeslagpartner…; de Nederlandse nationaliteit hebt (of geldige verblijfsvergunning bezit)

Er zijn dus best veel zaken van invloed… Jouw situatie kun je met de online vragenlijst Nu Snel Onderzoeken>>

Toeslag bij zelf oppassen op kinderen?

Eigen oppas of oppassen op kinderen door niet geregisterde opvang (zoals oppassen door oma, opa, buren en lieve vrienden) komt niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Naast ontvangen toeslag voor professionele uren is zelf oppassen wel toegestaan (niet declarabel).

Wanneer toeslag kinderopvang aanvragen?

Wanneer je optimaal gebruik wil maken van deze toeslag moet je deze zo snel mogelijk aanvragen. Vraag in ieder geval aan zodra je kind naar de opvang gaat. Je heb de tijd voor subsidie aanvragen tot 3 maanden na de eerste maand dat je kind in de opvang zit. Aanvragen met terugwerkende kracht is hierna niet meer mogelijk. Later aanvragen voor de resterende periode kan uiteraard wel.

Tip; Wie bij aanvang ‘kind in opvang’ direct toeslag aanvraagt laat geen geld liggen!

Kinderopvangtoeslag berekenen

Met deze online toeslagen calculator online kun je direct Maximale Kinderopvangtoeslag (zonder DigiD)

Start de toeslag aanvraag online, selecteer het jaartal en doorloop alle stappen. Het betreft totaal 6 stapje met in de vullen onderwerpen. Vul alle vragen zo volledig mogelijk in en geef altijd eerlijk antwoord. Zo wordt je recht op toeslag getoetst en hoogte van uitkering berekend. Dan zie je snel op hoeveel toeslag je iedere maand ontvangen kunt!

Verzamel alle benodigde gegevens vooraf bij elkaar zodat het invullen vlot gaat. Als je het antwoord even niet weet, kun je de aanvraag opslaan en op later tijdstip afmaken. Om te zien welke persoonlijke gegeven je nodig hebt kun je nu het Venster Openen.

Goed te weten dat het berekenen en aanvragen van deze subsidie kan zonder invoeren van je DigiD, wel zo makkelijk!

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je maakt gebruik van kinderopvang of gaat hiervan binnenkort gebruik maken en wil hiervoor toeslag aanvragen? Ook  kun je eerst even onderzoeken of je wel recht op kinderopvangsubsidie hebt. En berekenen wat je maandelijkse vergoeding van de kinderopvang zal zijn.

In alle gevallen is het goed je mogelijkheden op een overheidsbijdrage te onderzoeken. Dit geeft je zekerheid over jouw recht op maximale kinderopvangtoeslag ontvangen. Doorloop snel het stappenplan voor toeslag aanvragen, dan is Alles Binnen 12 Minuten Geregeld>>

Tijdig aanvragen is belangrijk voor optimaal profiteren en snel geld ontvangen. Dit kan tot 3 maanden na de maand dat je kind of kinderen voor het eerste naar de opvang gaan. Ontdek ook het gemak van de online toeslagen aanvragen service.

Uitbetaling kinderopvang toeslag

Heb je toeslag aangevraagd en toegekend gekregen? Dan kun je binnenkort de eerste uitkering van je maandelijkse betaling verwachten. Je ontvangt het geld maandelijks via de belastingdienst op jouw bankrekening. De betaling voor opvolgende maand zal in de maand eraan voorafgaand betaald worden. Dit is meestal zo na de 22e dag aan het eind van de maand.

Als er veranderingen plaatsvinden die van invloed zijn op deze subsidie moet je dit zelf tijdig doorgeven. Meer uren gaan werken, promotie of (tijdelijk) een lager inkomen kan van invloed zijn. Net als wijziging je relatie door scheiding, andere fiscale partner of gaan samenwonen. In al deze gevallen kun je gerbui kamen van de kinderopvang service voor toeslagen wijzigen of toeslag stopzetten. Hieronder vind je meer info.

Laat je Nu Ontzorgen door de Toeslag Aanvraagservice!

Proefberekening toeslagen

Je kunt zelf online een proefberekening toeslagen maken op de Belastingdienst website. Bij positieve uitkomst na invullen proefberekening kun je de aanvraag tevens gemakkelijk laten toetsen (lees; toeslag optimaliseren) en aanvragen door een onafhankelijke toeslagen adviseur.

Kinderopvangtoeslag wijzigen

Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op je ontvangen toeslag wil de belastingdienst direct weten. Dit geldt ook voor veranderingen die op de hoogte van de subsidie voor je kind(eren) invloed heeft. Verschillende mogelijke oorzaken zijn hierboven al genoemd, geeft de gevolgen voor jouw persoonlijke sitiatie zo spoedig mogelijk door.

Wijzigingen doorgeven (en stopzetten) kan Snel via Toeslagenservice>>

Kinderopvangtoeslag stopzetten

Geen recht meer op kinderopvangtoeslag? Dan moet je dit met (vermoedelijke) einddatum doorgeven aan de belastingdienst. Einde recht op toeslagen kan zijn vanwege wijzigingen in je persoonlijke situatie. Of omdat je kind zo oud geworden is dat het leerplicht heeft en naar het voortgezet onderwijs gaat. Wanneer de toeslag niet automatisch stopt, ben je zelf verantwoordelijk voor het opzeggen en stopzetten hiervan.

Zet toeslagen zelf tijdig stop als je er geen recht meer op hebt. Dit voorkomt moeten terugbetalen van teveel ontvangen geld en boetes!

Bespaar door Kinderopvangtoeslag Aanvragen! Benut ook kans op meer Toeslagen zoals Zorgtoeslag en Huurtoeslag

Bronnen

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf

4.5 / 5 stars     
Berekening Zoeken & Vinden: (voer zoekopdracht in) Of Klik Categorie; BESPAREN • FINANCIEEL • GEZONDHEID • OFFERTES • OMREKENEN • VERGELIJKEN • VERZEKEREN • VOORDEEL • HOME>>

Rekentools per Onderwerp