Home » Berekenen » Current ratio berekenen

Current ratio berekenen

Middels het kengetal current ratio meet je de financiële toestand van een bedrijf (kortlopend)

Met de current ratio formule bereken je specifiek de liquiditeit van het bedrijf. Het geeft aan in hoeverre de kortlopende schulden (kort vreemd vermogen) betaald kunnen worden uit de vlottende activa. Dus hoe groot de reële verwachting is dat een kredietverschaffer zijn kortlopende geld betaald krijgt.

De eenvoudige formule voor current ratio berekeningen geeft direct inzicht in de actuele economische toestand van een onderneming. Interessant voor alle belanghebbenden als leveranciers (leverancierskrediet), banken, eigenaar of aandeelhouders en de financiële afdeling van een bedrijf inclusief directie.

De current ratio (afkorting CR) breken je met deze CR formule:

Current ratio formule

                                      Beperkte vlottende activa
Current ratio = —————————————————-
.                                     kort vreemd vermogen

Gezonde waarde

Is de uitkomst van je current ratio berekening 1,5 of hoger? Dan geeft dit blijk van een gezonde financiële situatie. Als de uitkomst onder 1,0 is, verkeert de onderneming in acuut gevaar door geldgebrek. Een uitkomst tussen 1,0 en 1,5 is overigens heel gangbaar. Het als gezond geachte gebied is per branche en organisatie verschillend.

Kritieke waarde

Een CR getal onder 1,0 is is niet lang houdbaar en moet dus tijdig bijgestuurd worden. Het kritieke punt van liquiditeitsprobleem is anders snel te verwachten. Maar ook een current ratio onder 1,2 (maar boven 1,0) zit in de gevarenzone en zal veelal verbeterd moeten worden.

Hoger altijd beter?

Nee hoger is niet altijd beter, een current ratio boven 2,0 wordt vaak als negatief gezien. Omdat de liquide middelen dan blijkbaar niet benut worden. Maar weet ook dat de current ratio slechts een momentopname is. Die samen hangt met de van de actuele voorraad op moment van balansen. Het is dus altijd een cijfer dat doorgaans iets achter loopt bij de actuele toestand (ratio) van het bedrijf.

Current ratio calculator

Een andere veel gebruikte indicator voor financiële gezondheid van een commerciële activiteit is quick ratio. Bij deze QR berekening wordt de voorraden buiten beschouwing gelaten. Dit kengetal bereken je online met de Quick Ratio Calculator>>

Current ratio berekend? Bepaal ook de Quick ratio, FTE en zakelijke berekeningen als BTWIndexcijfer of Alle Berekeningen

4 / 5 stars     
Berekening Zoeken & Vinden: (voer zoekopdracht in) Of Klik Categorie; BESPAREN • FINANCIEEL • GEZONDHEID • OFFERTES • OMREKENEN • VERGELIJKEN • VERZEKEREN • VOORDEEL • HOME>>

Rekentools per Onderwerp