Home » Berekenen » Procenten berekenen (%)

Procenten berekenen (%)

Hoe bereken je procenten van een willekeurig getal? Deze % sommen los je op met de procent berekenen formule. Of snel het percentage berekenen met de procent calculator online!

Met percentage uitrekenen voorbeelden en uitleg hoe slim rekenen met procenten gaat…
Gebruik de standaard procent rekenmachine en ontdek onze procenten verschil calculator!

Breuken maken en verhoudingen berekenen is de basis van rekenen met procenten.
Hoeveel procent van “iets” is jouw aandeel? Maak alle sommen in % en reken het uit!

Reken alle voorbeeldformules maar eens na met je zelf gekozen getallen!

Procent calculator
Reken de uitkomst van een percentage som uit! (hoeveel is … % van het opgegeven getal)

  • Vul Basisgetal in; getal of bedrag waarover je het percentage wil berekenen (veld “Number to find % of:” )
  • Geef Percentage in %; welk % deel van het basisgetal je wil berekenen het antwoord (veld “%:” )


Druk na invoeren van de getallen op knop “Calculate” en het % van het grondgetal wordt berekend!

Procenten verschil calculator
Wat is het verschil tussen 2 getallen uitgedrukt in procenten?Reken het verschil percentage uit met deze rekenmachine!

  • Vul Beginwaarde in; getal waarmee je begint, bijvoorbeeld een beginbedrag (veld “Original Value” )
  • Geef Eindwaarde op; het getal waarmee je eindigt, dit kan zowel onder als boven beginwaarde liggen (veld “Ending Value” )


Toets na invullen van de velden op de “Calculatie” knop en het verschilpercentage tussen beide waardes volgt (antwoord in plus % of min %)

Opmerkingen bij berekening uitkomst van gemaakte % verschil sommen ter uitleg;
- Wanneer eindwaarde hoger is dan het begingetal zal de uitkomst een positief percentage zijn (+/+ … %)
- Als de eindwaarde lager is dan het begingetal zal de uitkomst een negatief percentage weergeven (-/- … %)

Procent berekenen formule

Voorbeeldformule 1;
Je wil het verschil in % berekenen tussen 2 bekende getallen. De uitkomst is het antwoord in %

Getal
————————————————————– x 100% = Uitkomst in %
Basisgetal

 

Voorbeeldformule 2;
Je wil het antwoord berekenen na aftrek van een bepaald concreet percentage. Antwoord is het gezochte getal (of € bedrag)

(Basisgetal / 100) x concreet % = Tussenuitkomst -> Basisgetal – Tussenuitkomst = Antwoord

Voorbeeld 2 is nuttig om de prijs na aftrek van een korting uit te rekenen. Gebruik hiervoor ook rekentool Korting Berekenen>>

Voorbeeldformule 3;
Je wilt een getal berekenen van het bedrag na bijtelling van een gekozen percentage. Het antwoord is het eindgetal (of € geldbedrag)

(Basisgetal / 100) x gekozen % = Tussenuitkomst -> Basisgetal + Tussenuitkomst = Antwoord

Bij alle 3 voorbeelden geldt; invoer van soort getal is uitkomst in ditzelfde soort getal (dus invoer in Euro geeft uitkomst in Euro’s)

Percentage sommen oefenen voor op school?
Hiermee kun je leuke rekenspelletjes  doen, beter leren hoofdrekenen en sommen met procenten oefenen thuis of in klas op school.
Krijg meer inzicht in % getallen, verhoudingen berekenen en leer breuken berekenen uit het hoofd of met behulp van calculator.

Oefen alle voorbeelden met invoering van je eigen getallen in de online % rekenmachines!

Procenten berekend? Dan Korting Berekenen, Promille Uitrekenen, BTW Verrekenen en meer leuke Berekeningen Ontdekken>>

5 / 5 stars     
Berekening Zoeken & Vinden: (voer zoekopdracht in) Of Klik Categorie; BESPAREN • FINANCIEEL • GEZONDHEID • OFFERTES • OMREKENEN • VERGELIJKEN • VERZEKEREN • VOORDEEL • HOME>>

Rekentools per Onderwerp